NEVARNOSTI ČIŠČENJA FASADE Z VISOKIM VODNIM PRITISKOM

Visoki vodni pritiski povzročajo na fasadi škodo. Veliko lastnikov hiš se tega ne zaveda, zato poskušajo sami očistiti fasado z visokotlačnimi čistilci. Nekateri zaupajo ponudnikom, ki tudi sami uporabljajo visoke pritiske, morda celo v kombinaciji z vročo vodo. 

Zakaj mi ne uporabljamo visokih vodnih pritiskov?

Neposreden visok vodni pritisk lahko prodre skozi razpoke na fasadi in doseže izolacijo, včasih celo zidake. To si težko predstavljamo, ampak izkušnje kažejo, da se po uporabi visokih pritiskov stanje fasad zelo poslabša. Vse primere poškodb opisujemo v članku.

Pri starejših fasadah prav gotovo obstajajo poškodovane površine. Majhne razpoke na površini fasade so posledica vremenskih razmer in raztezanja in krčenja materialov.

Kako pa je z novejšimi fasadami? Zelo težko boste opazili tanke razpoke. Tudi če je fasada še v zelo dobrem stanju, jo z visokim vodnim pritiskom poškodujete: sprali boste nekaj barve, površina pa bo postala bolj hrapava, kar omogoča še hitrejši razvoj alg in plesni. Vrhnji zaščitni nanos bo torej poškodovan. 

Vlaga prodre v izolacijo

Voda, ki je prodrla skozi razpoke v notranjost fasade, zelo počasi izhlapeva in pri tem lušči fasado. Plesni se razmnožijo tudi znotraj fasade, znotraj izolacije, kamor jih potisne visok vodni pritisk. 

Spore alg in plesni se z visokim pritiskom vtisnejo v razpoke. Z visokim pritiskom lahko voda prodre vse do zidakov, saj toplotna izolacija (kompozitni sistem) ni namenjena popolni odpornosti na vlago, sploh pa ne na visok pritisk. 

Kako lahko visok pritisk poškoduje fasado? 

Čiščenje fasad z visokimi pritiski pomeni uporabo pritiskov med 80 in 150 barov. Nekateri uporabljajo celo višje pritiske okrog 200 barov.

Pri takšnem pritisku prihaja do potisne moči 20 newtonov na kvadratni milimeter. Razumljivo je, da pri takšni surovi moči pride do poškodbe na fasadi. 

Seveda pa za nastanek poškodb zadostuje že domač visokotlačni čistilec. 

Še neodkrite ali težko vidne razpoke so odlično mesto za prodor vode v notranjost fasade. Poznamo seveda izgovore, da se pri čiščenju z visokimi pritiski izbere večja razdalja od fasade. Kakršenkoli sistem čiščenja fasade, ki uporablja visok pritisk, se ne more popolnoma izogniti poškodbam na fasadi.

Ravno tako je neupravičen izgovor, da se z visokim pritiskom pač ne približamo razpokam. Kako se pa potem na predelu razpok  temeljito odstranijo alge in plesni? Temu primerno bi potem bila fasada različno očiščena, nekje bolj nekje manj.

Seveda pa razpok največkrat ne vidimo s prostim očesom, zato niti ne vemo, kje so. Potruditi se moramo, da odkrijemo razpoke, ki so tanke kot las. Šele potem bi se jim lahko izognili. 

Računati je potrebno tudi s tem, da pri  čiščenju z visokim pritiskom nastaja megla, ki nam onemogoča natančen pogled na fasado, kar pomeni, da ne vemo točno, kje se razpoke nahajajo.

Pri neodkritih obstoječih poškodbah in nestrokovnem delu lahko pride do dodatnih poškodb na fasadi.

Spremembe oziroma premiki v izolativnem sloju 

Poškodovana področja kot so izbočenost, nabuhlost in luščenje vrhnjega sloja ter razpoke so mesta, ki jih visok vodni pritisk dodano poškoduje.

Same razpoke na fasadi še ne predstavljajo večjega problema. Zadevo potem močno poslabša visok vodni pritisk. V nekaterih primerih lahko pride celo do delnega ali popolnega odpadanja fasade.

Poškodovan del se bo sčasoma še oddaljeval od spodnjega sloja, dokler se bo obdržal le še na mreži. Ker se prečnih analiz in sondiranja pred čiščenjem ne izvaja, bi moral vsak strokovnjak izhajati iz stališča, da fasada ni več dovolj kompaktna.

Ne uporabljamo visokih vodnih pritiskov.

Seveda se ta vidik vedno zanemerja in se nadaljuje s čiščenjem z visokimi pritiski. 

Globine razpok ne moremo ugotoviti s prostim očesom, torej brez prečnih analiz ali sondiranja. Zato ne moremo določiti, do katerih slojev bo prodrla voda iz visokotlačnega čistilca. 

Obstaja nevarnost, da voda prodre med različne sloje v fasadi. Voda, ki ne more izhlapeti, pozimi znotraj fasade zmrzne in povzroči dodatno škodo, na primer: luščenje ali odkrušenje dela fasade. 

V poletnih mesecih lahko voda povzroči rast alg in plesni za zaključnim slojem. To potem pomeni, da je fasada uničena. 

Spiranje barve z visokimi pritiski

Visoki pritiski pomenijo abrazivno čiščenje. Vrhnji sloj fasade  visok vodni pritisk delno “odbrusi”. Delna odstranitev barve je tako neizogibna, česar pa si ne želimo. 

Oslabljeni vrhnji sloj ne more več dobro zaščititi fasade pred zunanjimi vplivi. Seveda postane pri uporabi visokih pritiskov vrhnji sloj fasade bolj grob. Takšna fasada bo potem postala še hitreje umazana in še hitreje se bodo na njej razmnožile alge in plesni. 

Na njej bo naslednjič še težje odstraniti alge in plesni. Potrebno bo uporabiti še večje pritiske in s tem povzročiti še več škode na fasadi. 

Čiščenje fasad z vročo vodo

Čiščenje z vročo vodo je še ena točka, ki je strokovnjaki za čiščenje fasad ne odobravamo. Vroča voda ubija alge, toda le, če se z visokim pritiskom dovolj približamo fasadi in ohranimo vodo dovolj vročo. Če smo oddaljeni, se voda oziroma razpršen vodni curek ohladi. 

S tem smo zopet pri problemu visokih pritiskov, premajhne razdalje od fasade in posledično možnosti nastanka poškodb. Le zelo veliki stroji lahko zagotovijo dovolj veliko količino vroče vode. Vseeno pa s tem nismo rešili vseh problemov, prav gotovo pa ne naslednjega … 

Alge umrejo, če jih obdelamo z vročo vodo nad 80°C v času najmanj 60 sekund. Kako bi izgledalo čiščenje fasade, če bi morali na enem mestu držati vroč vodni curek pod visokim pritiskom vsaj 1 minuto?  Ne samo da je takšno čiščenje nerealno dolgotrajno, ampak tudi močno poškoduje fasado.  

Seveda lahko nastanejo poškodbe tudi pri običajnih vodnih pritiskih, od 3 do 4 barov iz vodne pipe. Predvsem pri zelo načetih, oziroma poškodovanih fasadah, so poškodbe zelo verjetne. 

Strokovnjak vam bo zato temu primerno svetoval, če je čiščenje pri dotrajani fasadi sploh smiselno. Velikokrat je smiselno, da dotrajanih fasad sploh ne čistimo. 

Vse pravice pridržane. © 2020 ČISTA FASADA

Close Menu